Monday, May 21, 2018

爸爸把我們凝聚在一起

爸爸,

今天是您龕位安灰的日子的日子,一家人,還有遠道而來的舅媽,表弟,都來參加這個莊重而又溫馨的儀式:


                                                         


Mother                                                                         秋秋,Eugene
大家和爸爸擁抱

秋秋,Eugene

Yoly

冬冬和阿傑

舅媽

表弟


爸爸的朋友送來感人的話:

美珍:今日汉仁灵柩入墓,因开会,未能及时送行,深感内疚。现补上。

六十年前初识君,
真诚善良情谊深;
惊闻兄台驾鹤去,
掩泣跪叩送君行。
   汉仁兄安息吧!
           
鼎和,寿静祭
                   
2018.5..20

No comments:

Post a Comment